Water kwaliteit van een vijver

Het water in uw vijver zal helder en schoon blijven wanneer u rekening houd met een aantal aandachtspunten. Zo mogen er in het water niet te veel voedingsstoffen vrijkomen, want deze stoffen bevorderen een uitbundige algen groei in uw vijver. Wanneer deze algen tot ontbinding overgaan verbruiken ze zeer veel zuurstof. De kwaliteit van het vijver water gaat dan zeer snel achteruit. Bladeren in uw vijver water kunnen hetzelfde effect hebben, want het afbreken van organische substanties leidt tot een verhoogd zuurstofverbruik in de vijver.

Waarschijnlijk weet u het al maar waterplanten in uw vijver hebben licht nodig om zich te kunnen ontwikkelen.  De zuurstofplanten produceren zuurstof die de vissen in uw vijver nodig hebben om te ademen. De vissen en andere dieren geven dan kooldioxyde af, die door de waterplanten met behulp van het zonlicht wordt veranderd in plantenmassa, waarbij weer zuurstof vrijkomt.

Kwaliteit vijver water

Kwaliteit vijver water

Zacht en hard vijver water

De kwaliteit van het vijver water verdient onze bijzondere aandacht. Een belangrijk punt is de hardheid van het water. Hard water treft u meestal aan in streken met klakhoudende grond, zacht water is streken waar voornamelijk oergesteente voorkomt. Het mag duidelijk zijn dat zacht water beter geschikt is voor een vijver. Hetzelfde geldt voor het zuurgehalte van vijver water. Licht zuur water is voor de meeste waterplanten en vissen beter dan alkalisch water. Het laatstgenoemde treft u vooral daar aan waar water in aanraking komt met kalksteen of kalkhoudende grond. De zuurgraad van het water, de pH-warde, is meetbaar. Ideaal is een pH-waarde tussen 6 en 6.5. U kunt dit eenvoudig zelf controleren.Het nitraatgehalte van het water is eveneens meerbaar. Nitraat bevordert net als kalk de algengroei in het vijver water.

Kwaliteit vijver water

De kwaliteit van het vijver water wordt bepaald aan de hand van een aantal waterwaarden. Deze vijver water waarden geven u inzicht in de hoeveelheid mineralen en de zuurgraad van het vijverwater. Het is belangrijk voor vijverplanten en dus ook voor vissen om deze waterwaarden periodiek te conroleren. Hierbij let u op de waterwaarden:

  • Zuurgraad pH-waarde
  • Karbonaarhardheid kH-waarde
  • Totale hardheid gH-waarde

Een handige vijver tip: indien het kalk-en nitraatgehalte en de hardheid van het water te hoog zijn, kunt u dit prima verhelpen door regenwater aan het water in de vijver toe te voegen. Daarbij moet u niet het water bij het begin van een regenval verzamelen, dit bevat meestal teveel stof en vuil.

Zuurstofgehalte en kooldioxidegehalte vijver water

Het zuurstof- en kooldioxidegehalte van het water in uw vijver moet in evenwicht zijn. Een veelgelezen vraag is of watercirculatie nodig id voor de zuurstoftoevoer. Er is hiervoor geen duidelijk antwoord. het oppervlakte van een vijver neemt langzaam maar toch constant zuurstof en kooldioxide op toto het water voldoende verzadigd is. Bovendien zorgen vissen en waterplanten voor een natuurlijke regulering van het zuurstofgehalte.

Vissen en andere dieren in het water hebben zuurstof nodig om te kunnen leven en geven daarbij kooldioxyde af. De zuurstofplanten daarentegen nemen in het water opgelost koolzuurgas op en verwerken het met behulp van het licht tot een organische plantenmassa, waarbij zuurstof in het vijver water vrijkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *